Systemy sygnalizacji pożaru

alarmSpecjalizujemy się w projektowaniu, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru. W swojej ofercie posiadamy systemy sygnalizacji pożaru renomowanych producentów, takich jak: Schrack Seconet, Polon Alfa, Bosch, Siemens i Esser. Usługi montażu instalacji przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do stosowania Systemów Sygnalizacji Pożaru w obiektach obliguje §28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Zależnie od specyfiki obiektu proponujemy dostosowane do potrzeb rozwiązania. Opracowywany przez nas projekt zawiera scenariusz pożaru oraz projekt branżowy systemu sygnalizacji pożaru wraz z matrycą sterowań. Instalację systemów sygnalizacji pożaru SSP wykonujemy na terenie całego obiektu z uwzględnieniem newralgicznych stref dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji personelu. Poza projektowaniem, zajmujemy się również naprawami i konserwacją SSP. Dzięki regularnej konserwacji, zyskują Państwo gwarancję bezawaryjnej pracy systemów, a tym samym własnego bezpieczeństwa

Oferujemy:

 • projektowanie SSP - projekt taki zawiera projekt techniczny branżowy wraz z matrycą sterowań, scenariusz pożaru,
 • instalację SSP firm: Schrack Seconet, Polon Alfa, Bosch, Siemens, Esser,
 • konserwację oraz naprawę SSP,
 • części zamienne do SSP,
 • opracowanie scenariusza rozwoju pożaru wraz z matrycą sterowań do istniejących już systemów.

 

Jaka jest rola systemów sygnalizacji pożaru?

Systemy Sygnalizacji Pożaru odpowiadają za:

 • wczesne wykrycie pożaru,
 • zaalarmowanie obsługi (ochrony) oraz osób przebywających w obiekcie,
 • wyłączenie wentylacji i klimatyzacji,
 • włączenie systemów oddymiania,
 • włączenie instalacji DSO,
 • uruchomienie systemów gaśniczych,
 • powiadomienie najbliższej jednostki Straży Pożarnej o wystąpieniu zagrożenia.

 

W jakich miejscach wymagane są systemy sygnalizacji pożaru?

Miejsca, w których wymagany jest montaż systemów sygnalizacji pożaru, określone są przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z ich zaleceniami, systemy te obowiązkowe są m.in. w budynkach handlowych (jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2 oraz wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2), teatrach z liczbą miejsc powyżej 300, kinach z liczbą miejsc powyżej 600, obiektach gastronomicznych z liczbą miejsc powyżej 300, salach widowiskowych i sportowych z liczbą miejsc powyżej 1500, obiektach noclegowych z liczbą miejsc ponad 50, szpitalach i sanatoriach z liczbą miejsc powyżej 200, stacjach metra i stacjach kolejowych, archiwach, muzeach, bibliotekach.

 

System sygnalizacji pożaru a inne systemy przeciwpożarowe

Warto zaznaczyć, że system sygnalizacji pożaru może być zintegrowany z innymi systemami przeciwpożarowymi. Pozwala to na rozbudowę systemu i jego adaptację do obecnych oraz przyszłych potrzeb danego obiektu. Centrala system sygnalizacji pożaru może odpowiadać za szereg czynności następujących w momencie wykrycia dymu, m.in. uruchomienie tryskaczy, otworzenie klap dymowych, czy wyłączenie niebezpiecznych urządzeń.

Jeśli są Państwo zainteresowani przedstawioną ofertą, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Siedziba firmy znajduje się w Nowym Targu, jednak działamy na trenie całego kraju.

 


INSTALPOŻ - najskuteczniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe

Czytaj więcej