Systemy sygnalizacji pożaru

alarmSpecjalizujemy się w projektowaniu, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru. W swojej ofercie posiadamy systemy sygnalizacji pożaru renomowanych producentów, takich jak: Schrack Seconet, Polon Alfa, Bosch, Siemens i Esser. Usługi montażu instalacji przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do stosowania Systemów Sygnalizacji Pożaru w obiektach obliguje §28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Zależnie od specyfiki obiektu proponujemy dostosowane do potrzeb rozwiązania. Opracowywany przez nas projekt zawiera scenariusz pożaru oraz projekt branżowy systemu sygnalizacji pożaru wraz z matrycą sterowań. Instalację systemów sygnalizacji pożaru SSP wykonujemy na terenie całego obiektu z uwzględnieniem newralgicznych stref dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji personelu. Poza projektowaniem, zajmujemy się również naprawami i konserwacją SSP. Dzięki regularnej konserwacji, zyskują Państwo gwarancję bezawaryjnej pracy systemów, a tym samym własnego bezpieczeństwa

Oferujemy:

 • projektowanie SSP - projekt taki zawiera projekt techniczny branżowy wraz z matrycą sterowań, scenariusz pożaru,
 • instalację SSP firm: Schrack Seconet, Polon Alfa, Bosch, Siemens, Esser,
 • konserwację oraz naprawę SSP,
 • części zamienne do SSP,
 • opracowanie scenariusza rozwoju pożaru wraz z matrycą sterowań do istniejących już systemów.

 

Jaka jest rola systemów sygnalizacji pożaru?

Systemy Sygnalizacji Pożaru odpowiadają za:

 • wczesne wykrycie pożaru,
 • zaalarmowanie obsługi (ochrony) oraz osób przebywających w obiekcie,
 • wyłączenie wentylacji i klimatyzacji,
 • włączenie systemów oddymiania,
 • włączenie instalacji DSO,
 • uruchomienie systemów gaśniczych,
 • powiadomienie najbliższej jednostki Straży Pożarnej o wystąpieniu zagrożenia.

 


INSTALPOŻ - najskuteczniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe

Czytaj więcej