Stałe urządzenia gaśnicze

urządzenia gaśniczeW ofercie naszego wyposażenia przeciwpożarowego znajdą Państwo również stałe urządzenia gaśnicze. Naszym Klientom oferujemy szeroki asortyment urządzeń gaśniczych: gazowych, instalacji wodnych i proszkowych. W ofercie posiadamy urządzenia i centrale do Stałych Urządzeń Gaśniczych firm: Schrack Seconet, Polon Alfa , Siemens, Esser. Stałe urządzenia gaśnicze instalujemy na terenie obiektów mieszkalnych, przemysłowych i usługowych zgodnie z obowiązującymi normami. Do stosowania Stałych Urządzeń Gaśniczych w obiektach obliguje §27 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

W ofercie posiadamy urządzenia i centrale do Stałych Urządzeń Gaśniczych firm:

  • Schrack Seconet,
  • Polon Alfa
  • Siemens
  • Esser

 

Jakie są rodzaje stałych urządzeń gaśniczych?

Stałe Urządzenia Gaśnicze to urządzenia na stałe związane z obiektem. Posiadają zapas środka gaśniczego oraz wyposażone są w układ do przechowywania i podawania tego środka. Urządzenia uruchamiane są automatycznie po wykryciu pożaru.

Rozróżniamy następujące SUG:

  • Instalacje tryskaczowe,
  • Instalacje zraszaczowe,
  • Instalacje mgły wodnej,
  • Instalacje pianowe,
  • Instalacje gazowe,
  • Instalacje proszkowe.

 


INSTALPOŻ - najskuteczniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe

Czytaj więcej