Oświetlenie awaryjne

znak wyjście awaryjneW ramach świadczonych przez nas usług oferujemy również montaż oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie awaryjne, które instalujemy przewidziane jest do stosowania podczas zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Dzięki systemowi specjalistycznych zabezpieczeń, oprawy do oświetlenia awaryjnego zasilane są ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego.

 

Jakie są rodzaje oświetlenia awaryjnego?

Oświetlenie awaryjne:

  • oświetlenie zapasowe,
  • awaryjne oświetlenie zapasowe:

- oświetlenie dróg ewakuacyjnych,

- oświetlenie strefy otwartej,

- oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.

 

 Jak działa oświetlenie awaryjne?

Schemat działania oświetlenia w zależności od jego rodzaju polega na:

  • oświetlenie drogi ewakuacyjnej - celem oświetlenia jest zapewnienie bezpieczeństwa w czasie ewakuacji przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i wykorzystanie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzętu przeciwpożarowego i sprzętu bezpieczeństwa;
  • oświetlenie strefy otwartej- celem oświetlenia jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia paniki i zagwarantowanie bezpieczeństwa osób zmierzających w kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana;
  • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka - celem oświetlenia jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwienie właściwego zakończenia działań w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w tej strefie.

INSTALPOŻ - najskuteczniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe

Czytaj więcej