Systemy oddymiania

wentylatorW naszej ofercie znajdą Państwo skuteczne systemy oddymiania. Oferujemy produkty wiodących na rynku producentów: Polon Alfa, D+H i AFG. Nasze systemy instalujemy we wszystkich typach obiektów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm. Systemy oddymiania instalujemy zgodnie z obowiązkiem stosowania systemów oddymiania wynikającym z zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690.

 

Jakie są rodzaje i działanie systemów oddymiania?

Systemy oddymiania ze względu na swoją specyfikę dzielą się na:

grawitacyjne systemy oddymiania,
systemy wentylacji pożarowej.
Grawitacyjne systemy oddymiania umożliwiają usuwanie dymu z obiektu, a w szczególności z dróg ewakuacyjnych, co pozwala na sprawną i bezpieczną ewakuację osób przebywających w obiekcie, a także pomaga jednostkom ochrony przeciwpożarowej w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Systemy te pozwalają także na wymianę powietrza w trakcie normalnego użytkowania.

Systemy wentylacji pożarowej, podobnie jak grawitacyjne systemy oddymiania, służą do usuwania dymu oraz produktów spalania. W tym celu wykorzystują wentylatory które wymuszają przepływ powietrza.

Rolą zarówno grawitacyjnych, jak i wentylacyjnych systemów oddymiania jest również zapobieganie termicznemu obciążeniu budynku.

 


INSTALPOŻ - najskuteczniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe

Czytaj więcej