Systemy zabezpieczeń ppoż. – INSTALPOŻ, Nowy Targ

 

Nasza specjalność to zabezpieczenia przeciwpożarowe. Projektujemy, instalujemy i konserwujemy systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, dźwiękowe systemy ostrzegawcze w budynkach usługowych, przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej na terenie całej Polski. Oferujemy również bierne systemy zabezpieczeń takie jak zabezpieczenie przejść przez ściany przeciwpożarowe, obudowy kanałów wentylacyjnych, kablowych. W ramach posiadanych uprawnień przeprowadzamy również szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju.

czujniki i kamery

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

system sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

ogień

Systemy oddymiania

głośnik

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

urządzenie gaśnicze

Stałe urządzenia gaśnicze

wyjście ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne

butla z gazem

Systemy detekcji gazu

Optymalne rozwiązania przeciwpożarowe

ściana i ogień

Bierna ochrona przeciwpożarowa

kamera

Inne systemy bezpieczeństwa (SSWIN, CCTV, KD)

INSTALPOŻ - najskuteczniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe

Czytaj więcej