Systemy Oddymiania

Obowiązek stosowania systemów oddymiania wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)

Systemy oddymiania możemy podzielić na:
  • grawitacyjne systemy oddymiania
  • systemy wentylacji pożarowej

Grawitacyjne systemy oddymiania umożliwiają usuwanie dymu z obiektu, a w szczególności z dróg ewakuacyjnych, co pozwala na sprawną i bezpieczną ewakuacje osób przebywających w obiekcie a także pomaga jednostkom ochrony przeciwpożarowej w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Systemy te pozwalają także na wymianę powietrza w trakcie normalnego użytkowania.

Systemy wentylacji pożarowej podobnie jak grawitacyjne systemy oddymiania służą do usuwania dymu oraz produktów spalania. W tym celu wykorzystują wentylatory które wymuszają przepływ powietrza.

W ofercie posiadamy Systemy Oddymiania firm:

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

nasz adres

InstalPoż
ul. Wojska Polskiego 10/7
34-400 Nowy Targ

serwis 24h

tel: 500-689-047

napisz do nas

biuro@instalpoz.com.pl