Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Oprawy do oświetlenia awaryjnego muszą być zasilane ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej - celem oświetlenia jest zapewnienie bezpieczeństwa w czasie ewakuacji przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i wykorzystanie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzętu przeciwpożarowego i sprzętu bezpieczeństwa.

Oświetlenie strefy otwartej - celem takiego oświetlenia jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia paniki i umożliwienie bezpieczeństwa osób zmierzających w kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana.

Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka - celem takiego oświetlenia jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwienie właściwego zakończenia działań w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w tej strefie.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

nasz adres

InstalPoż
ul. Wojska Polskiego 10/7
34-400 Nowy Targ

serwis 24h

tel: 500-689-047

napisz do nas

biuro@instalpoz.com.pl