Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Obowiązek stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) wynika z §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Obowiązek zapewnienia i wdrożenia IBP spoczywa na właścicielu, zarządcy lub użytkownikach obiektu.

Instrukcję Bezp. Pożarowego po opracowaniu należy aktualizować co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, który wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

IBP powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych aby umożliwić natychmiastowe wykorzystanie na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

nasz adres

InstalPoż
ul. Wojska Polskiego 10/7
34-400 Nowy Targ

serwis 24h

tel: 500-689-047

napisz do nas

biuro@instalpoz.com.pl