Stałe Urządzenia Gaśnicze

Do stosowania Stałych Urządzeń Gaśniczych w obiektach obliguje §27 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Stałe Urządzenia Gaśnicze to urządzenia na stałe związane z obiektem. Posiadają zapas środka gaśniczego, wyposażone są w układ do przechowywania i podawania tego środka. Uruchamiane są automatycznie po wykryciu pożaru.

Rozróżniamy następujące SUG:
  • wodne
  • pianowe
  • gazowe oraz aerozolowe
  • proszkowe
W ofercie posiadamy urządzenia i centrale do Stałych Urządzeń Gaśniczych firm:

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

nasz adres

InstalPoż
ul. Wojska Polskiego 10/7
34-400 Nowy Targ

serwis 24h

tel: 500-689-047

napisz do nas

biuro@instalpoz.com.pl