Zabezpieczenia ogniochronne

Wykonujemy:
  • obudowę stalowych kanałów wentylacyjnych płytami ogniochronnymi
  • budowę samodzielnych przewodów wentylacyjnych z płyt ogniochronnych
  • zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych
  • budowę kanałów kablowych z płyt ogniochronnych
  • budowę ścian oddzielenia przeciwpożarowego
  • zabudowę ścian przy użyciu szkła ogniochronnego
  • zabezpieczenie dylatacji
  • zabezpieczenie przejść kablowych i tras kablowych.

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej są instalowane aby nie dopuścić do nadmiernego rozprzestrzeniania się pożaru. Zapobiegają one przemieszczaniu się ognia, dymu oraz wysokiej temperatury z pomieszczeń ogarniętych pożarem do innych pomieszczeń w budynku, a w szczególności mają zabezpieczyć drogi ewakuacyjne.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

nasz adres

InstalPoż
ul. Wojska Polskiego 10/7
34-400 Nowy Targ

serwis 24h

tel: 500-689-047

napisz do nas

biuro@instalpoz.com.pl